Styrelse
Kontaktuppgifter till styrelsen i föreningen

Ordförande:

Kassör:

 Sekreterare:

Göran Ekelund Annelie Isaksson  Tomas Jarhult Solhemsgatan 11 Flaten Lövhult  Gårdveda Kraftstation 570 80 Virserum 570 81 Järnforsen  570 82 Målilla Tel: 0495-304 98 Tel: 0495-200 55  Tel: 0495-220 40 Mob: 010-467 86 16 Mob: 070-369 38 19  Mob: 070-278 20 45   Mob: 070-301 53 24  

Ledamöter:        

Thomas Isaksson 0495-200 55     Börje Carlsson 0495-221 74, 070-552 21 74     Bertil Carlson 0495-237 34     Bernt Jonsson 0495-520 22     Mats Uebel 073-393 62 70     Jerry Thoresson 0495-319 71              

Suppleanter:        

Evert Lind         Inger Fröjd                  

Revisorer:        

Kate Jonsson

Elisabet Rosén

lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2018
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening