Medlemsinformation
Information till föreningens medlemmar 2018-04-30

Kräftfiske 2018 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket är 2018 satt till fredagen den 10 augusti klockan 17.00. Fisket avslutas den 23 september. 2018-04-30

Protokoll från årsmöte 2018-03-27

2017-04-15

Kräftfiske 2017 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket är 2017 satt till fredagen den 11 augusti klockan 17.00. Fisket avslutas den 24 september. 2017-04-15

Protokoll från årsmöte 2017-03-29

2016-04-10

Kräftfiske 2016 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket är 2016 satt till fredagen den 12 augusti klockan 17.00. Fisket avslutas den 25 september. 2016-04-10

Protokoll från årsmöte 2016-03-30

2015-08-05

Kräftfiske 2015 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket är 2015 satt till fredagen den 7augusti klockan 17.00. Fisket avslutas den 20 september. 2015-08-05

Protokoll från årsmöte 2015-07-29

    015-08-05

Kräftfiske 2014 för fiskerättsinnehavare

Premiären för det årliga kräftfisket är 2014 satt till fredagen den 8augusti klockan 17.00. Fisket avslutas den 8 september. 2014-09-14

Protokoll från årsmöte 2014-03-27

   
lorem ipsum dolor sit amet
© Flaten med flera sjöars fiskevårdsområde 2011-2018
Flaten med flera sjöars fiskevårdsområdesförening